ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
loading..

Βραβεία "Αριστείας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση"

Και ένα ευχάριστο νέο. Το run & out επιλέχθηκε στα έργα που θα βραβευθούν από το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια του "Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση". Οι δύο αξιολογητές έγραψαν:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 1: "Πρόκειται για έργο με καινοτόμα στοιχεία που εισάγεται, με ολοκληρωμένη μορφή, πιθανόν για πρώτη φορά, στις σχολικές δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής. Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και έχει, σύμφωνα με την αυτοαξιολόγησή τους, καλά μαθησιακά αποτελέσματα. Παρεμβαίνει στη διδακτική μεθοδολογία. Προωθεί τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας. Έχει παιδαγωγική αξία και είναι δυνατόν με προσαρμογές να εφαρμοσθεί σε σχολεία της χώρας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδομή. Η πρόταση έχει αναπτυχθεί με σαφήνεια και αναλυτικό τρόπο."
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 2: "Η καινοτόμος δράση run & out ως άθλημα-παιχνίδι αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση και εισάγει στο σχολείο μια εκπαιδευτική πρακτική που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσφέρεται για έναν ανασχεδιασμό της καθιερωμένης διδακτικής προσέγγισης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, γιατί πάνω απ' όλα εφαρμόζεται εύκολα και ενισχύει την ομαδική συμμετοχή, την άσκηση, την ταχύτητα, την αντίληψη και τη δύναμη των παιδιών".
Πιστεύω ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν μαζί του και που αυτά το αγάπησαν και το έφεραν εδώ που είναι σήμερα. Τους το αφιερώνουμε, όπως και σε όλους όσους βοήθησαν με την καρδιά τους όλα αυτά τα χρόνια.